Rouwbegeleiding Achterhoek

Rouwbegeleiding betekent voor mij vooral luisteren en u de ruimte geven voor uw verhaal
Praktijk voor “MENSEN IN VERDRIET”
rouwbegeleiding-achterhoek

Rouwbegeleiding Achterhoek

Als een dierbare sterft, komen de naasten vaak in een moeilijke, verwarrende periode. Het lijkt alsof de grond onder de voeten wegzakt. Dat je door verdriet overmant alleen nog maar naar jezelf en de overledene kunt kijken. Ondertussen draait de wereld om je heen door.

Nabestaanden hebben vaak het gevoel dat hun leven stilvalt. De meerderheid voelt zich emotioneel verwaarloosd.

Rond de innerlijke strijd om het verlies te plaatsen, is weinig ruimte en veel onmacht. Het is dan fijn om een nieuwe weg te vinden met iemand die luistert en herkent wat je vertelt. Rouwbegeleiding betekent voor mij vooral luisteren en u de ruimte geven voor uw verhaal.

Er is ruimte voor uw persoonlijke verhaal. Wat is er gebeurd? Wat is de betekenis van het verlies? Welke veranderingen brengt het met zich mee?

Tevens is er aandacht voor de emoties die een rouwproces met zich meebrengt. Waar wringt het? Samen kijken we hoe u uw eigen draagdracht kunt versterken. Hoe krijgt het verlies een plek in uw leven en hoe kijkt u naar de toekomst ?

In de Praktijk voor ”MENSEN IN VERDRIET” is er naast het verlies van een dierbare ook rouwbegeleiding betreffende verlies door ziekte, scheiding en werkgerelateerde verliezen door ziekte, ontslag, arbeidsongeschiktheid, reorganisatie en andere vormen van verdriet.

Rouwbegeleiding betekent voor mij vooral luisteren en u, de mens “IN VERDRIET”, de ruimte geven voor uw verhaal.

Dankzij mijn eigen werk- en levenservaring ben ik in staat je vakkundig terzijde te staan bij rouwbegeleiding en/of verliesbegeleiding.