• Maatzorg

    Zorg op maat.
  • 1

Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is voor de getroffenen een breuk in de dagelijkse levenslijn. Acceptatie is vaak erg moeilijk; vanzelfsprekende en vaak eenvoudige dingen gaan niet meer van zelf. Je kunt hier nauwelijks mee omgaan, je omgeving begrijpt je niet.

Het is echter ook moeilijk voor de omgeving, in eerste instantie opgelucht en blij dat het nog “zo goed” is afgelopen, maar daarna blijkt toch dat het hersenletsel toch wel het een en ander teweeg heeft gebracht en dat het gedrag veranderd is en niet meer voorspelbaar.

Het is ook niet of nauwelijks met elkaar te vergelijken, iedere persoon beleeft het op zijn of haar eigen manier. Iedere persoon is uniek en zal de mindere mogelijkheden op de eigen manier verwerken.

Wij hebben veel ervaring met en kennis van de gevolgen van personen, familie en kennissen die getroffen zijn door een hersenbeschadiging.

In een vrijblijvend gesprek willen wij graag met u in contact komen om over de (on)mogelijkheden te praten.

Terug naar Maatzorg