• Ziekte, scheiding of verdriet

  Het verwerken van een verlies is een golfbeweging. Zo schijnt de zon in je hart en zo hangt er ineens een zwarte wolk.
 • Ziekte, scheiding of verdriet

  Het verwerken van een verlies is een golfbeweging. Zo schijnt de zon in je hart en zo hangt er ineens een zwarte wolk.
 • Ziekte, scheiding of verdriet

  Het verwerken van een verlies is een golfbeweging. Zo schijnt de zon in je hart en zo hangt er ineens een zwarte wolk.
 • Ziekte, scheiding of verdriet

  Het verwerken van een verlies is een golfbeweging. Zo schijnt de zon in je hart en zo hangt er ineens een zwarte wolk.
 • Ziekte, scheiding of verdriet

  Het verwerken van een verlies is een golfbeweging. Zo schijnt de zon in je hart en zo hangt er ineens een zwarte wolk.
 • Ziekte, scheiding of verdriet

  Het verwerken van een verlies is een golfbeweging. Zo schijnt de zon in je hart en zo hangt er ineens een zwarte wolk.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Begeleiding en verwerking van een ziekte, scheiding of andere vormen van verdriet

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies, bijvoorbeeld door ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden. Of door het verlies van vriendschap of gezondheid; of van een ouder die wordt opgenomen in een zorgcentrum. Soms komen die problemen (verdriet, je zorgen maken, de oudertaak, opstandig zijn) pas na jaren tevoorschijn. Ook dan is het goed om daar actief iets mee te doen.

Bij kinderen en jongeren is het verdriet merkbaar in hun gedrag en hun functioneren thuis en op school. Rouwen is een proces waar een ieder op zijn eigen manier mee omgaat. Het is belangrijk dat niet te onderschatten en te steunen en te begeleiden waar mogelijk.

Het verwerken van een verlies is een golfbeweging. Zo schijnt de zon in je hart en zo hangt er ineens een zwarte wolk. Het is niet eenvoudig hiermee om te gaan. Dat kost tijd en energie.

Als je onderstaande symptomen herkent, is het tijd om hulp te zoeken:

 • langdurige gespannenheid
 • woede-aanvallen
 • lichamelijke klachten
 • depressieve gevoelens
 • geen zin in hobby’s
 • onverschillig zijn
 • geen zin in school
 • geen moeite doen om contact te leggen
 • niet kunnen slapen
 • vluchten in alcohol of drugsgebruik

Als je geconfronteerd wordt met een verlies neem je dat mee naar je werk. Een tijd lang presteer je minder dan daarvoor. Het is in het belang van jezelf en van de werkgever dat er tijdig adequate hulp geboden wordt. Dat kan ook zijn bij werkgerelateerde verliezen als ontslag, arbeidsongeschiktheid en reorganisaties.

Om ziekteverzuim te voorkomen is in overleg met de werkgever een coachtraject te starten. We proberen de kracht weer terug te vinden en verbindingen te herstellen.